Wydrukuj tę stronę

Chronologiczny wykaz publikacji

Podręcznik ODORY 2002 mini-vademecum OLFAKTOMETRIA Wykaz chronologiczny Konferencje - przykłady

  

2000 - 2009 1990 - 1999 1960 - 1989


2009

Tokio:

2008

Tokio:

2007

Tokio:

2006

Tokio:

2005

Tokio:

2004

  • Kośmider J., Sosialuk M.: Zależność  intensywności  zapachu  od  stężenia  odorantów  Archiwum Ochrony Środowiska  30 (2), 3-16, 2004  
  • Kośmider J., Zamelczyk-Pajewska M., Krajewska B.: Intensywność  zapachu gazów  przemysłowych. Możliwość pomiarów instrumentalnych. Ochrona Powietrza  2, 54–61, 2004
  • Kośmider J., Krajewska B.: Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity Assessments; Konferencja "Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój", AGH Kraków, wrzesień 2004
  • Kośmider J., Krajewska B.: Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity Assessments  Polish Journal of Environmental Studies 13, Suplement III, s. 87-89, 2004
  • Kośmider J., Krajewska B.: Level of information noise and perspective of odour assessing GC-NN system, International Conference “Environmental Odour Management”, pp. 521-524, Kolonia, 17–19 listopada 2004
  • Kośmider J., Krajewska B.: Metody pomiarów i prognozowania zapachowej jakości powietrza; II Ogólnopolska Konferencja nt.: ”Planowanie technologii kompostowania osadów ściekowych i innych bioodpadów”, s. 61-66, Kalbornia,18-19.05.2004
  • Kośmider J., Krajewska B.: Standardy zapachowej jakości powietrza; II Ogólnopolska Konferencja nt.: ”Planowanie technologii kompostowania osadów ściekowych i innych bioodpadów”, s. 67-73, Kalbornia,18-19.05.2004
  • Projekt tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza (tekst autorski, przygotowany w ramach społecznej dyskusji o projektach Departamentu Polityki Ekologicznej; listopad/grudzień 2004

2003

Tokio:

2002

2001

2000