Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Pliki audio, video, linki...

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 

 

  I.    POLECANE   LINKI   ZEWNĘTRZNE
 II.    PREZENTACJE  POWER  POINT  Z  NARRACJĄ
III.    MATERIAŁY   FILMOWE


I.   POLECANE   LINKI   ZEWNĘTRZNE

 


II.   PREZENTACJE  POWER  POINT  Z  NARRACJĄ   (do pobrania)

  Joanna Kośmider
 

ABC olfaktometrii

- załącznik do opinii w sprawie pominięcia problemu odorów w projekcie dokumentu "Polityka Ekologiczna Państwa", przygotowanej na zamówienie
Biura Analiz Sejmowych, grudzień 2008;

Poniżej:

cztery części prezentacji (4, 8, 11 i 8 min);
część 4  -  problem progozowania uciążliwości w wersji rozszerzonej
w stosunku do pierwotnej wersji ppt "ABC olfaktometrii"

 

  Joanna Kośmider

Prawo Webera-Fechnera i skalowanie intensywności zapachu

cz. 1.

Oznaczanie stężenia zapachowego metodą ekstrapolacyjną  (skala n-butanolowa)

 

  Joanna Kośmider

Prawo Webera-Fechnera i skalowanie intensywności zapachu

cz, 2.

Pośrednie oznaczanie stężenia zapachowego  na podstawie intensywności zapachu (badania terenowe z użyciem skali punktowo-werbalnej 0-1-2-3)

 

 

  Joanna Kośmider

 

- wystąpienie na seminarium:

"Różne aspekty przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej" 

Ministerstwo Środowiska, marzec 2009

Przypomnienie alternatywnego sposobu rozwiązania "problemu odorów"
(treść narracji odtworzona po seminarium)

 

 

  Ewa Klupsch

Pobieranie próbek do analiz olfaktometrycznych

Wystąpienie na Sesji Naukowej Studenckich Kół Naukowych  ZUT, 
11 grudnia  2009
 

  Aleksandra Makowska

Olfaktometryczne badania właściwości kompozytowych materiałów ciernych

Wystąpienie na Sesji Naukowej Studenckich Kół Naukowych  ZUT, 
11 grudnia  2009  (prezentacja części
inżynierskiej pracy dyplomowej)

 

  Anna Rusin, Malwina Kozak

Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów
(ferma trzody chlewnej)

Wyniki magisterskiej pracy dyplomowej Anny Rusin, prezentowane
Sesji Naukowej Studenckich Kół Naukowych  ZUT przez Malwinę Kozak)

 

 

 

III.    MATERIAŁY   FILMOWE    


Testy wrażliwości węchu

   Pobieranie próbek

   Visual Guide to Triang. Odour Bag Method

  Discovery Channel - NASA Smell Test

 • On Discovery Channel's "One Step Beyond," meet one of NASA's smell testers whose job it is to test samples for toxicity as well as smell quality. Ultimately, he determines what substances can board the spacecraft

Skala n-butanolowa

 Nasal Ranger Field Olfactometer

Źródła odorów, skargi

   Problemy odorów w serwisach TVN24

Olejki eteryczne


Elektroniczny nos

 • sciencefriday:  Building an e-Nose - zastosowanie DNA (Boston 2007)
  Joel White and John Kauer, neuroscientists from Tufts University Medical School in Boston, MA have developed an electronic nose. The secret to their sniffer? DNA. Kauer and White say the device could have medical applications or be used for industrial clean-up. The Department of Defense and other government agencies are interested in the electronic nose for security applications--mine detection, for example. Watch the video to find out how the e-nose works.

"Węch" robotów i elektronicznych zabawek 

 • How Pleo Works - wąchający dinozaur   (2:51)
  Although Pleo is a robot, it can learn from situations, and appear incredibly lifelike. Learn more about Pleo in this HowStuffWorks video.
 • RI-MAN robot has smell discernment [an electronic nose];
  The RI-MAN robot has a gas sensor module that can identify smells that provide important information to caregivers, like the smell of urine from an incontinent patient. The sensing method is based on the nonlinear dynamic output of a gas sensor in response to periodic heating. Differences in dynamic response are used to determine the gas type and concentration. The two sensors installed on the right and left sides of RI-MAN's torso provide the information.

www.youtube.com  -  Dezodoryzacja; przykłady

www.youtube.com  -  SENSES,  OLFACTION, …

    TVP3  LABORATORIUM  XXI WIEKU

 • Laboratorium XXI wieku - Zapach, odc. 455
  Co to jest wspomnienie zapachowe? Ile zapachów rozróżniamy? Co to są związki zapachowe i jaki jest ich skład chemiczny? To trudne pytania, bo zapach to element rzeczywistości, który bardzo trudno zobaczyć na codzień. W tym programie podejmujemy próbę przybliżenia naszym widzom świata aromatów. 25 min 31 s
  W filmie  –  fragment nt. elektronicznego nosa i odtwarzacza zapachu w Politechnice Warszawskiej
 • Laboratorium XXI wieku - Zapach 2, odc. 457 
  Zapach - niewidoczny, nieuchwytny. Trudno go uniknąć, ale może wpływać na obraz całego naszego świata. W programie dowiemy się w jaki sposób powstają najlepsze i najdroższe perfumy oraz jak wygląda cząsteczka najbrzydszego zapachu na świecie  (25 min 21 s).
 • Laboratorium XXI wieku - Jak działa mózg? (archiwalny)