Wydrukuj tę stronę

Wyposażenie Pracowni

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło NaukowePomieszczenia w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej („Nowa Chemia”)
zostały zaadaptowane do potrzeb analizy sensorycznej w latach 1993-1998.

Zadania inwestycyjne Rok realizacji Finansowanie
   Prace budowlano-instalacyjne 1993     dotacja MEN na działalność uczelni
   Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna 1997     KBN/IB   (grant  inwestycyjno-budowlany)
   Umeblowanie 1998    Zakłady Chemiczne "Police" (zysk z prac zleconych)


Olfaktometry
(definicje pojęcia "olfaktometr" i przegląd www dot. różnych typów olfaktometrów - patrz:  WYKŁADY) 

Typ aparatu Rok Finansowanie
    Olfaktometr jednostanowiskowy Stroehlein 
    zgodny z VDI 3881
1993    Grant KBN (50%)
   WFOŚiGW  (50%)
    Olfaktometr czterostanowiskowy TO7
     zgodny z EN 13725
2005    Aparat przekazany nieodpłatnie przez WIOŚ w Łodzi
   (początkowo - w ramach umowy użyczenia)
    Sprężarka bezolejowa Schneider 2005    Środki własne
    Nasal Ranger Field Olfactometer;  4 sztuki 2005, 2008    KBN – działalność statutowa

 

      
(kliknij, aby powiększyć)

Olfaktometry terenowe Nasal Ranger

Chromatograf gazowy

Typ aparatu Rok zakupu Finansowanie
   SRI 8610C  (Peak SimpleTM for Windows;
   FID i FPD; PTV; Gas Sampling Valve 4C10WE;
   kolumny kapilarne)
2004/2005, 2007    KBN
   (działalność statutowa uczelni)

 

 

 

 

Drobne wyposażenie

Typ aparatu Rok zakupu
Finansowanie
Global Positioning Satellite/System 1998, 2008 Z.Ch. Police (zysk z prac zleconych)
+ działalność statutowa
Aspirator walizkowy  1995 KBN – działalność statutowa, badania własne i granty,
WFOŚiGW, zysk z prac zleconych przez ZCh POLICE S.A.
Urządzenia do pobierania próbek Sampling System    (Stroehlein; St.Croix, Ecoma) 1993, 2004, 2008
Pompki Draegera 1985, 1998
Anemometry i termoanemometry 1997, 2005
Strzykawki Hamilton  0,5 – 2,0 dm3 1999, 2003, 2005
i inne    

 

  
(kliknij, aby powiększyć)

Mobilne Laboratorium Odorymetrii

Kliknij na miniaturce aby zobaczyć powiększenie. Kliknij na przycisku close aby je zamknąć.


 Poprzednia strona: O działalności Pracowni
Następna strona: STOPNIE NAUKOWE